Striedavá osobná starostlivosť počas pandémie COVID-19

V celom svete zúri pandémia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19.

Toto ochorenie trápi svet najmä zo zdravotného a ekonomického hľadiska, no nemôžme zabudnúť na to, ako dokáže pandémia zasiahnuť aj do rodiny. Počas tejto pandémie sa vyskytuje množstvo otázok týkajúcich sa najmä striedavej osobnej starostlivosti.

Skutočnosť, že na Slovensku čelíme pandémii, nemôže byť sama o sebe dôvodom k tomu, aby rozhodnutie súdu alebo dohoda rodičov ohľadom starostlivosti o deti nebola rešpektovaná. V zmysle stanoviska ministerky spravodlivosti by v prípade výskytu ďalších okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že existuje bezprostredná ujma na zdraví, dohoda rodičov alebo rozhodnutie súdu sa modifikuje. 

Je dôležité si aj v tejto náročnej situácii uvedomiť, že vždy platí to, čo je v rozhodnutí súdu, resp. v dohode rodičov ohľadom starostlivosti o deti. Uvediem len jeden konkrétny prípad, kedy nemôže dôjsť k realizácii dohody resp. rozhodnutia súdu. Je to len v prípade, ak sa jeden z rodičov spolu s dieťaťom vracajú z krajiny, na základe čoho im je spolu s dieťaťom nariadená povinná karanténa. V tomto prípade teda nemôže dôjsť k realizácii dohody o starostlivosti dieťaťa. Inak je dohoda a rozhodnutie súdu platné v celom rozsahu.

Obaja rodičia si musia uvedomiť, že aj napriek tejto ťažkej situácii pre všetkých je dôležité, aby deti mali kontakt so svojimi rodičmi či zákonnými zástupcami. Na jednej strane tu máme ochranu života a zdravia, na druhej strane máme právo dieťaťa  na rodičov a ich starostlivosť. Rovnako je potrebné si uvedomiť, že samotní rodičia by sa mali trošku v čase pandémie „stíšiť“ a nevytvárať tak dieťaťu ďalší stres, ktorý vo veľkej miere znižuje imunitu, čo môže byť pre dieťa zdravotným rizikom.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa starostlivosti o deti nielen počas pandémie, ohľadom plnenia rodičovskej dohody či rozhodnutia súdu, kontaktujte nás.

Zanechať komentár

Tvoj mail nebude po publikovaní komentára zverejnený.

Zdieľať

Copy Link to Clipboard

Copy