Vitajte vo svete online mediácie

Každé obdobie života nám niečo dáva, inokedy niečo berie. My pre Vás prinášame novinku – online mediáciu.

Ide o formu mediácie, ktorá využíva najmä telekomunikačné a počítačové technológie, ako sú napríklad videokonferencia, telekonferencia či mailová komunikácia.

Prax potvrdzuje, že aj dištančný spôsob riešenia konfliktov dokáže pomôcť. Nepopierateľnou výhodou online mediácie je možnosť komunikácie takmer z ktoréhokoľvek miesta na svete a neobmedzené možnosti komunikácie. Informačnú dostupnosť, interaktívnosť pri výmene správ a rýchlosť sprostredkovania kontaktu považujeme za hlavný prínos online mediácie. K ďalším výhodám zaraďujeme najmä možnosť konzultácie a riešenie Vášho problému či konfliktu z pohodlia Vášho domova, odbúranie času na dopravu na sedenie s mediátorom a nepochybne aj možnosť konzultácie a riešenia Vášho sporu, aj keď žijete dlhodobo v zahraničí, či na druhom konci Slovenska.

V rámci online mediácie využívame aplikácie ako najmä Skype, WhatssApp, Zoom či mailový účet info@vyriesmespor.sk. Okrem vyššie spomenutých výhod, nemôžme opomenúť ani nižšie náklady za riešenie Vášho sporu. Konzultáciu ponúkame za 30,- Eur/ hod. Nemajetkové spory sú honorované 40,-Eur/ hod. a majetkové spory v sume 50,- Eur/hod. Cena za vypracovanie dokumentov sa stanovuje podľa náročnosti a rozsahu dokumentov. Aj v rámci online mediácie je cenu možné stanoviť i dohodou.

Samozrejme, v rámci online mediácie ponúkame aj takzvané oddelené stretnutia. Tieto stretnutia sa realizujú najmä v prípade, ak je spor až tak vyhrotený, že strany sporu nedokážu medzi sebou komunikovať, nemôžu sa ani len vidieť, napriek tomu prejavujú záujem o vyriešenie sporu. Mediátor sa prostredníctvom online kanálov spojí so stranami individuálne a sprostredkúva medzi stranami informácie o priebehu riešenia ich konfliktu. Oddelená mediácia sa predpokladá pri hlbokých emocionálnych konfliktoch.

Naším cieľom nie je presunúť celú problematiku riešenia konfliktov do online priestoru. Snažíme sa len vyhovieť požiadavkám klientov a prispôsobiť sa momentálnej situácii, ktorá vládne nielen na Slovensku. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety k online mediácii, alebo potrebujete vyriešiť Váš konflikt, neváhajte nás kontaktovať.

Zanechať komentár

Tvoj mail nebude po publikovaní komentára zverejnený.

Zdieľať

Copy Link to Clipboard

Copy