Vzťahy v rodine alebo čo pochováva vašu rodinu?

V rodine a s rodinou trávime najviac času. Rodinné vzťahy a väzby majú aj preto svoju špecifickú súkromnú a dôvernú povahu. Mnohokrát si úmyselne či mimovoľne tieto vzťahy ničíme. Chyby, ktoré naše rodinné vzťahy deštruujú, je možné eliminovať uvedomením si, čo ich poškodzuje. Veľmi dôležité je uvedomenie si a rešpektovanie rozdielov. Každý z nás sa rozlišuje od svojho partnera, detí, rodičov, súrodencov,…

13 dôvodov prečo uprednostniť mediáciu

Riešenie sporov alebo konfliktov prostredníctvom mediácie Vám ušetrí mnoho času. Kým niektorí čakajú na termín pojednávania zo súdu, Váš spor máte pomocou mediácie už dávno uzavretý. Mediácia začína prakticky oslovením mediátora a celý proces mediácie zahŕňa niekoľko sedení. Strany sa môžu dohodnúť na vyriešení sporu už na prvom stretnutí. Mediáciou ušetríte peniaze. Poplatky za mediáciu sú…

Konflikt – dobrý sluha, zlý pán?

Sú konflikty v našom živote potrebné? Načo nám sú, keď robia zlo? Mnoho ľudí si kladie tieto otázky. Odpoveď však je úplne jednoduchá – konflikty sú našou úplne prirodzenou súčasťou, ktorá naše životy vo veľkej miere ovplyvňuje. Sú nesmierne potrebné a človek sa z nich mnoho naučí. Pojem „konflikt“ má pôvod v latinskom slove „conflictus“, čo môžeme…