Cenník služieb

CENNÍK

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podnikaním a mediátor má právo na odmenu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou medzi účastníkmi mediácie a mediátorom

Online mediácia

Konzultácia
30 €/hod.

Online mediácia v občianskych sporoch

(manželské a partnerské spory, rodinné spory – rodičia vs. deti a pod., susedské spory, komunitné a etnické spory)

Nemajetkové spory
40 €/hod.
Majetkové spory
50 €/hod.
Vypracovanie dokumentov
60 €/dokument
Vypracovanie dokumentov
80 € - 350 €/dokument

Mediácia

Úvodná konzultácia
40 €/hod.
Preštudovanie spisu, kontaktovanie druhej strany (do 30 min. zdarma)

Mediácia v občianskych sporoch

(manželské a partnerské spory, rodinné spory – rodičia vs. deti a pod., susedské spory, komunitné a etnické spory)

Nemajetkové spory
60 €/hod.
Majetkové spory
80 €/hod.
Vypracovanie dokumentov
60 €/dokument
Vypracovanie dokumentov
80 € - 350 €/dokument

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

fyzické osoby podnikatelia (FOP) a právnické osoby (PO)

Nemajetkové spory FOP
70 €/hod.
Nemajetkové spory (PO)
140 €/hod.
Vypracovanie dokumentov
70 €/dokument
Vypracovanie dokumentov
140 € - 500 €/dokument

Majetkové spory

do 3 320 EUR alebo ak majetková hodnota nie je známa
140 €/hod.
od 3 321 EUR do 6 640 EUR
10% z hodnoty
od 6 641 EUR do 16 600 EUR
7% z hodnoty
od 16 601 EUR do 33 200 EUR
5% z hodnoty
od 33 201 EUR do 66 400 EUR
2% z hodnoty
viac ako 66 401 EUR
1% z hodnoty

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenia, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie, pracovno-právne vzťahy)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory
80 €/hod.
Vypracovanie dokumentov
80 €/dokument

Majetkové spory

do 3 320 EUR alebo ak majetková hodnota nie je známa
80 €/hod.
od 3 321 EUR do 6 640 EUR
8% z hodnoty
od 6 641 EUR do 16 600 EUR
5% z hodnoty
od 16 601 EUR do 33 200 EUR
3% z hodnoty
od 33 201 EUR do 66 400 EUR
2% z hodnoty
viac ako 66 401 EUR
1% z hodnoty

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a vypracovanie dokumentov. V tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme. Tieto sú účastníkovi účtované osobitne.

Uvedené poplatky nezahŕňajú poplatky vynaložené na overenie pravosti podpisu, poplatok za uloženie dohody v centrálnom registri listín, ani za spísanie notárskej zápisnice.

Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.

Cenník je platný od 14.07.2020

Napíšte mi