Vyriešme vaše problémy spolu

Vyriešme spolu Vaše spory v práci, rodine či medzi susedmi. Mediácia Vám ušetrí čas aj peniaze. Neváhajte ma kontaktovať.

Čo je mediácia

Mgr. Andrea Violová

Prežívate konflikt v rodine, v práci či so susedom? Neviete si s ním poradiť? Neváhajte a obráťte sa na mňa. Spoločne Váš konflikt vyriešime bez toho, aby ste sa museli obrátiť na súd.

Počas štúdia na vysokej škole som absolvovala niekoľko sociálno-psychologických výcvikov zameraných najmä na komunikáciu, supervíziu, sebapoznanie, sebahodnotenie a poradenské zručnosti.

Po ukončení vysokej školy som úspešne skončila odbornú prípravu mediátora v zákonom stanovenom rozsahu zameranú na:

 • základy práva, občianskeho, pracovného, obchodného, rodinného práva a právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa,
 • oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia,
 • oblasť pravidiel správania sa mediátora a tréning sociálnych zručností,
 • vedenie procesu mediácie, prípravy dohody o začatí mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie.

Prioritne sa venujem rodinnej mediácii, susedským sporom, či pracovnoprávnym sporom.

V riešení konfliktov, najmä v rodine a na pracovisku, mám dlhoročnú prax.

V rámci rodinnej mediácie sa zaoberám najmä témami:

 • rodinné spory – spory medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi navzájom
 • rozvod manželstva – rodičovské dohody ohľadom starostlivosti o maloleté deti, vyživovacie povinnosti, finančné príspevky, vysporiadanie BSM
 • dedičské spory – vysporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy
 • spoluvlastníctvo
 • spolužitie medzi dospievajúcimi deťmi a rodičmi
 • starostlivosť o chorého člena rodiny

V rámci susedských sporov sa zameriavam na:

 • spory občana s obcou
 • konflikty so susedmi – hluk, domáce zvieratá, nesprávne parkovanie
 • rušenie nočného kľudu
 • konflikty mladých ľudí so staršími spoluobčanmi
 • spoločenstvá vlastníkov domov – údržba majetku
 • poškodzovanie cudzieho majetku, vandalizmus, priestupky

V rámci pracovných sporov sa orientujem najmä na:

 • neplatnosť rozviazania pracovného pomeru
 • náhradu mzdy
 • náhradu škôd v pracovnoprávnych vzťahoch
 • pracovné úrazy
 • konflikty medzi zamestnancami

V prípade, ak máte akékoľvek otázky ohľadom Vášho konfliktu, neváhajte ma kontaktovať.

  Na čo sa zameriavam

  Čo všetko môžete riešiť mediáciou? Rodinné spory, pracovnoprávne spory alebo tiež napríklad susedské spory. Nemusíte hneď mieriť k súdu a čakať mesiace kým, sa Vaším problémom bude niekto zaoberať.

  Mediácia - jednoduché, rýchle a efektívne riešenie sporov a bez zbytočných nákladov.

  Mediácia - jednoduché, rýchle a efektívne riešenie sporov a bez zbytočných nákladov.

  Kde ma nájdete

  Vyriešte spory v rodine, v manželstve alebo napríklad spory medzi susedmi bez dlhých lehôt na súdoch. Pomôžeme Vám aj pri riešení pracovnoprávnych sporov a tiež obchodných sporov.

  Rovinka

  Kvetná 1322/21A, 900 41 Rovinka
  +421 910 396 162 info@vyriesmespor.sk