Škola a konflikt. Čo s tým?

Škola – miesto, ktoré nám dáva vzdelanie, výchovu, skúsenosti, kamarátov, zážitky, nezabudnuteľné spomienky… Počas školy sa učíme rozmýšľať, logicky myslieť, začleňujeme sa do kolektívu. Učíme sa rešpektovať druhých a v neposlednom rade sa učíme zodpovednosti a režimu. Na vyučovaní nám pani učiteľky vlievajú vedomosti, snažia sa, aby žiaci vedeli čo najviac. V školskom klube detí sa zas pani…

Striedavá osobná starostlivosť počas pandémie COVID-19

V celom svete zúri pandémia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19. Toto ochorenie trápi svet najmä zo zdravotného a ekonomického hľadiska, no nemôžme zabudnúť na to, ako dokáže pandémia zasiahnuť aj do rodiny. Počas tejto pandémie sa vyskytuje množstvo otázok týkajúcich sa najmä striedavej osobnej starostlivosti. Skutočnosť, že na Slovensku čelíme pandémii, nemôže byť sama o sebe…

Vzťahy v rodine alebo čo pochováva vašu rodinu?

V rodine a s rodinou trávime najviac času. Rodinné vzťahy a väzby majú aj preto svoju špecifickú súkromnú a dôvernú povahu. Mnohokrát si úmyselne či mimovoľne tieto vzťahy ničíme. Chyby, ktoré naše rodinné vzťahy deštruujú, je možné eliminovať uvedomením si, čo ich poškodzuje. Veľmi dôležité je uvedomenie si a rešpektovanie rozdielov. Každý z nás sa rozlišuje od svojho partnera, detí, rodičov, súrodencov,…