Ako riešiť konflikt medzi deťmi v školskom prostredí?

Napriek tomu, že si dospelí často myslia, že deti žijú v bezproblémovom svete, majú svoje problémy aj deti. Veľké množstvo otázok a ťažkostí si nosia aj do školy a ventilujú ich v prostredí školy, najmä vo svojej triede. Deti často majú za vzory rôznych virtuálnych hrdinov, ktorých si berú za vzor a podľa nich si…

Vitajte vo svete online mediácie

Každé obdobie života nám niečo dáva, inokedy niečo berie. My pre Vás prinášame novinku – online mediáciu. Ide o formu mediácie, ktorá využíva najmä telekomunikačné a počítačové technológie, ako sú napríklad videokonferencia, telekonferencia či mailová komunikácia. Prax potvrdzuje, že aj dištančný spôsob riešenia konfliktov dokáže pomôcť. Nepopierateľnou výhodou online mediácie je možnosť komunikácie takmer z ktoréhokoľvek miesta na…

Škola a konflikt. Čo s tým?

Škola – miesto, ktoré nám dáva vzdelanie, výchovu, skúsenosti, kamarátov, zážitky, nezabudnuteľné spomienky… Počas školy sa učíme rozmýšľať, logicky myslieť, začleňujeme sa do kolektívu. Učíme sa rešpektovať druhých a v neposlednom rade sa učíme zodpovednosti a režimu. Na vyučovaní nám pani učiteľky vlievajú vedomosti, snažia sa, aby žiaci vedeli čo najviac. V školskom klube detí sa zas pani…

Striedavá osobná starostlivosť počas pandémie COVID-19

V celom svete zúri pandémia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19. Toto ochorenie trápi svet najmä zo zdravotného a ekonomického hľadiska, no nemôžme zabudnúť na to, ako dokáže pandémia zasiahnuť aj do rodiny. Počas tejto pandémie sa vyskytuje množstvo otázok týkajúcich sa najmä striedavej osobnej starostlivosti. Skutočnosť, že na Slovensku čelíme pandémii, nemôže byť sama o sebe…

Kompromis vs. konsenzus. V čom je rozdiel?

Isto sa každý jeden z nás v živote stretol s týmito pojmami.  Pre niekoho predstavuje kompromis a konsenzus len synonymum.  Tieto pojmy sú takmer rovnaké, ale predsa majú odlišné významy. Je lepšie pri riešení dosiahnuť kompromis alebo konsenzus? V dnešnom článku si priblížime oba pojmy a ich významy. Najskôr sa však pozrime na možné výsledky konfliktu dvoch strán. Riešenie alebo neriešenie…

Vzťahy v rodine alebo čo pochováva vašu rodinu?

V rodine a s rodinou trávime najviac času. Rodinné vzťahy a väzby majú aj preto svoju špecifickú súkromnú a dôvernú povahu. Mnohokrát si úmyselne či mimovoľne tieto vzťahy ničíme. Chyby, ktoré naše rodinné vzťahy deštruujú, je možné eliminovať uvedomením si, čo ich poškodzuje. Veľmi dôležité je uvedomenie si a rešpektovanie rozdielov. Každý z nás sa rozlišuje od svojho partnera, detí, rodičov, súrodencov,…

Kto mi pomôže vyriešiť spor?

V predchádzajúcom článku Konflikt – dobrý sluha, zlý pán? sme si popísali, s akými konfliktami sa počas nášho života môžeme stretnúť. Konflikty vyvolávajú tenziu a ich neriešenie môže byť škodlivé. Účelom ich zvládania je obnova vnútornej a vonkajšej rovnováhy. Dôležitú úlohu pri riešení konfliktov zohráva spôsob ich riešenia. Ten do značnej miery pôsobí na kvalitu života človeka. Náš postoj…

13 dôvodov prečo uprednostniť mediáciu

Riešenie sporov alebo konfliktov prostredníctvom mediácie Vám ušetrí mnoho času. Kým niektorí čakajú na termín pojednávania zo súdu, Váš spor máte pomocou mediácie už dávno uzavretý. Mediácia začína prakticky oslovením mediátora a celý proces mediácie zahŕňa niekoľko sedení. Strany sa môžu dohodnúť na vyriešení sporu už na prvom stretnutí. Mediáciou ušetríte peniaze. Poplatky za mediáciu sú…

Konflikt – dobrý sluha, zlý pán?

Sú konflikty v našom živote potrebné? Načo nám sú, keď robia zlo? Mnoho ľudí si kladie tieto otázky. Odpoveď však je úplne jednoduchá – konflikty sú našou úplne prirodzenou súčasťou, ktorá naše životy vo veľkej miere ovplyvňuje. Sú nesmierne potrebné a človek sa z nich mnoho naučí. Pojem „konflikt“ má pôvod v latinskom slove „conflictus“, čo môžeme…