Kompromis vs. konsenzus. V čom je rozdiel?

Isto sa každý jeden z nás v živote stretol s týmito pojmami.  Pre niekoho predstavuje kompromis a konsenzus len synonymum. 

Tieto pojmy sú takmer rovnaké, ale predsa majú odlišné významy. Je lepšie pri riešení dosiahnuť kompromis alebo konsenzus? V dnešnom článku si priblížime oba pojmy a ich významy.

Najskôr sa však pozrime na možné výsledky konfliktu dvoch strán. Riešenie alebo neriešenie konfliktu môže skončiť niekoľkými situáciami. Z hľadiska výsledného efektu konfliktu nás zaujíma najmä uspokojenie cieľov, záujmov a potrieb jednej, druhej či oboch strán. Jednoducho môžeme povedať, že ak jedna strana získala, čo chcela, vyhrala. Ak jej úsilie o vyriešenie konfliktu stroskotalo, strana prehrala.

Vyhýbanie sa

Je to situácia, ak sa obe strany snažia vyhnúť vzniknutému konfliktu. Konflikt strany neriešia a tvária sa, akoby sa nič nestalo. V rámci tejto situácie sa podceňuje vlastný záujem aj záujem druhej strany. Obe strany predpokladajú, že konflikt je škodlivý a daná situácia im nevyhovuje. Trvalé vyhýbanie sa vedie k stavu zvýšenej nespokojnosti a bezvýchodiskovosti. Výsledným efektom je ešte väčšie napätie a nedorozumenie.  V rámci tejto situácie sú obe strany neuspokojené a túto situáciu nazývame prehra – prehra.

Prispôsobenie sa strany Y

Strana Y sa v tejto situácii z určitého dôvodu (strach z konfliktu alebo zo strany X, alebo sa zriekne svojich potrieb v prospech druhých a prestáva bojovať za seba) prispôsobí.  Rovnako môže strana X pôsobiť silnejšie a strana Y môže pod jej tlakom ustúpiť. Strana Y sa môže snažiť presadiť svoje záujmy a strana X jej to neumožní. Výsledkom je, že strana X je uspokojená, strana Y je nahnevaná a frustrovaná. Strana X je víťazom a strana Y porazeným. Konflikt je ukončený v prospech strany X. Túto situáciu nazývame prehra – výhra.

Presadenie sa strany Y

Strana Y sa presadí. Využíva najmä svoje zručnosti v presviedčaní, je neústupnejšia, má viac sily, finančných prostriedkov či vplyvu. Strane Y sa podarí dosiahnuť svoje cieľ, uspokojiť svoje záujmy na úkor strany X. Strana X zostala neuspokojená a teda porazená. Pomer síl je opačný ako v predchádzajúcej situácii. Táto situácia je výhra – prehra pre stranu Y.

Kompromis

Strany spoločne hľadajú možné riešenia. Ide o vzájomné vyrovnanie strednou cestou. Strany sa vzdajú časti svojich záujmov v prospech dohody. Jednoducho povedané – je to dohoda na základe vzájomných ústupkov. K dohode môžu strany X a Y prísť buď bojom, alebo spoluprácou. V tejto situácii nie je ani víťaz ani porazený. Strany neberú na zreteľ najlepšie možné riešenie. Kompromis za každú cenu speje k nereálnemu riešeniu.

Konsenzus

Predstavuje zhodný názor, súhlas, privolenie, súhlasnú vôľu strán vo všetkých náležitostiach dohody alebo zmluvy. Strany súhlasia s dohodou, pretože napĺňa ich ciele, potreby a požiadavky. Konsenzus reprezentuje to najlepšie možné riešenie a má veľmi pozitívny dopad na vzťahy. Strany X a Y majú chuť po dosiahnutí konsenzu spolupracovať aj v budúcnosti. Táto situácia sa označuje výhra – výhra.

Kompromis vs. konsenzus

Do konfliktu vstupujú obe strany s viacerými svojimi požiadavkami, potrebami, záujmami i cieľmi. Niektoré sú pre pre strany dôležité viac, iné menej. Je dobré vedieť, čo je pre nás smerodajné na to, aby sme naplnili svoje potreby a čo nemusí byť naplnené. Vytvárame si vlastnú hierarchiu záujmov, ktoré chceme realizovať a vzniknutý spor nám v tom prekáža. Kompromisom uspokojíme svoje potreby, požiadavky, záujmy a ciele iba čiastočne. Budeme z časti uspokojení, ale nie celkom spokojní. Ustavične sa objavujú záujmy či ciele, s ktorými nie sme spokojní a naším zámerom je hľadať stále nové možnosti ich uspokojenia. Strany sa napriek dohode snažia pracovať na jej zlepšení. V druhom prípade je možné napádanie dohody, či jej neplnenie. Veď predsa nás tá dohoda úplne neuspokojila…

Iný náhľad na riešenie konfliktov nám ponúka konsenzus. Konsenzom môžeme plne uspokojiť najpodstatnejšie potreby. Základom konsenzuálneho riešenia je významné napĺňanie a uspokojovanie požiadaviek, potrieb, záujmov či cieľov k našej spokojnosti. Naše potreby už nie sú paralyzované a môžeme hľadať cestu k naplneniu tých, ktoré zostali ešte neuspokojené, avšak nie sú až tak nutné na to, aby sme sa cítili dobre a spokojne. 

Dosahovanie konsenzu rozhodne nie je ľahké. Stojí to najmä čas a je potrebné veriť, že zaiste existujú lepšie riešenia ako tie, ktoré už boli predložené. Stačí na ne len prísť. Dosahovanie kompromisu je z časového hľadiska jednoduchšie, avšak koľkokrát sa ešte k riešeniu Vášho problému budete musieť vrátiť? Ak máte akékoľvek otázky ku konfliktom, ich riešeniu alebo k mediácii, neváhajte ma kontaktovať.

Zanechať komentár

Tvoj mail nebude po publikovaní komentára zverejnený.

Zdieľať

Copy Link to Clipboard

Copy