Vzťahy v rodine alebo čo pochováva vašu rodinu?

V rodine a s rodinou trávime najviac času. Rodinné vzťahy a väzby majú aj preto svoju špecifickú súkromnú a dôvernú povahu. Mnohokrát si úmyselne či mimovoľne tieto vzťahy ničíme.

Chyby, ktoré naše rodinné vzťahy deštruujú, je možné eliminovať uvedomením si, čo ich poškodzuje. Veľmi dôležité je uvedomenie si a rešpektovanie rozdielov. Každý z nás sa rozlišuje od svojho partnera, detí, rodičov, súrodencov, či kamarátov. Rozdiely v rodine existujú aj napriek tomu, že deti spolu vyrastali, súrodenci spolu žili, ale aj napriek podobnej DNA.

Akceptácia

Každý z nás je jedinečná osobnosť, disponujeme s vlastnými preferenciami, pozitívami a negatívami. To, že spoločenstvo vystupuje ako rodina, nemusí nutne znamenať, že členovia budú mať rovnaké názory na spoločenský či politický život. Dôležité je akceptovať a nekritizovať členov rodiny. Láska a akceptácia spolu veľmi súvisia.

Obe sú totiž jedným zo základov pre správne fungovanie rodiny. Ak láska a akceptovanie nemá korene v rodine, potom nemôže existovať nikde v spoločenskom živote. Neschopnosť akceptovať svojich členov rodiny vedie k rodinným problémom, rodina prestane spolu komunikovať a väzby sa úplne prerušia.

Rodinu a jej fungovanie upravuje Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti a spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni. Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne. Matka, otec, deti, súrodenci, starí rodičia, pestúni, opatrovníci, títo všetci patria do rodiny. Sú to naši najbližší ľudia, ktorí do značnej miery ovplyvňujú náš život i náš súhrn názorov. Aj napriek tomu sa v rodinách vyskytuje mnoho nezrovnalostí a problémov.

Zákon o rodine

Neférová komunikácia

V rámci rodinných vzťahov sa často stretávame aj s úmyselným šírením nepravdy. Úmyselne šírenie nepravdy je ohrozujúce v každom vzťahu, či hovoríme o rodine, kamarátstve alebo profesionálnom vzťahu. K osočovaniu najčastejšie dochádza, keď sú jednotlivci na niečo nahnevaní v spojení s danou osobou. Šírenie nepravdy o druhej osobe však nie je prejavom lásky ani akceptácie.

Na chvíľku sa Vám možno uľaví, ale nič to nevyrieši podstatu Vášho problému. Ak máte problém s danou osobou, najlepšie je si všetko vypovedať z očí do očí. Priama konfrontácia je oveľa náročnejšia ako rozprávať o niekom „za chrbtom“. Dôležité je si svoje rodinné problémy riešiť len s danou osobou a neriešiť ich pred celou rodinou. V opačnom prípade hrozí, že sa rodina rozdelí na dva protichodné tábory, ktoré budú proti sebe bojovať.

Chýbajúca komunikácia

Ďalším problémom v rodinách je chýbajúca komunikácia a nemožnosť pochopiť sa. Mnohokrát členovia rodiny používajú výrazy, ktoré nepriamo prikazujú danej osobe, čo má robiť. Žiadny človek nemá rád, ak mu niekto neustále niečo prikazuje. Prikazovanie ho stavia do pozície obete.

Ak odpoveď „obete“ je negatívna, rozhovor vyúsťuje k rozporu či konfliktu. Pri komunikácii v rodine je podstatné rozmýšľať skôr, ako niečo povieme. Je to prevencia citového ublíženia a následným konfliktom. Rovnako aj kritika a urážky spôsobujú problémy v rodine. Rodina má byť zdrojom lásky, podpory. Slovo je najsilnejšia zbraň, a preto je potrebné si dávať pozor na to, čo sa v rámci rodinných vzťahov vypovie.

Vyslovené slová veľmi dlho rezonujú a v niektorých prípadoch dokážu zničiť celý akokoľvek pevný vzťah. Mnohokrát sa stane, že niečo poviete v rámci rozhovoru, ale druhá strana to môže zobrať príliš osobne, aj napriek tomu, že to nebolo Vašim úmyslom. Pri zvýšenej frekvencii môže dôjsť k obmedzeniu komunikácie. Nikto nemá záujem byť v blízkosti neprajnej osoby.

V týchto prípadoch je dôležité povzbudenie členov rodiny. Nemôžme opomenúť ani nápravu komunikácie, ospravedlnenie či odpustenie, no i navzdory tomu Vám daná osoba nemusí vždy a hneď odpustiť. Za strategické pokladáme vážiť slová, aby ste nezničili Váš rodinný vzťah a tým aj celú Vašu rodinu.

Útok na city

Vzťahy v rodine sú komplikovanejšie ako sa niekedy zdajú. Nikto si to nedokáže vysvetliť, prečo sa niektorý člen rodiny rozhodol znepríjemňovať Vám život. Záškodná osoba sama nevie ani pomenovať, čo prežíva, prečo sa cíti tak, ako sa cíti a vníma len seba a svoje potreby. Problémom toxickej osoby je aj akceptovanie názorov a postojov ostatných členov rodiny. Často členom svojej rodiny atakuje city a snaží sa ich zraniť. Dôležité je nebrať si nič osobne a ostať slobodnou a integrovanou osobnosťou.

Nepochovajte svoju rodinu

Rodinné vzťahy pripomínajú sínusoidu. Raz sú hore a raz dole. Napriek tomu, že je dôvera vo Vašej rodine narušená, vzťahy sa môžu zlepšiť, ak na nich budú dlhodobo pracovať všetci zainteresovaní členovia. Pomôcť môže i odpustenie. Je neporovnateľne náročnejšie, ale je nevyhnutné pokiaľ chcete, aby ste svoje vzťahy posunuli vpred.

V žiadnej rodine by okrem lásky nemali absentovať pocity dobrosrdečnosti, ohľaduplnosti, vzájomnej tolerancie a rešpektu medzi jednotlivými členmi. Nepochovajte Vaše vzťahy ani rodinu.

Ak máte akékoľvek otázky k rodinným vzťahom či k riešeniu Vášho problému v rodine, neváhajte ma kontaktovať.

Zanechať komentár

Tvoj mail nebude po publikovaní komentára zverejnený.

Zdieľať

Copy Link to Clipboard

Copy