Konflikt – dobrý sluha, zlý pán?

Sú konflikty v našom živote potrebné? Načo nám sú, keď robia zlo?

Mnoho ľudí si kladie tieto otázky. Odpoveď však je úplne jednoduchá – konflikty sú našou úplne prirodzenou súčasťou, ktorá naše životy vo veľkej miere ovplyvňuje. Sú nesmierne potrebné a človek sa z nich mnoho naučí.

Pojem „konflikt“ má pôvod v latinskom slove „conflictus“, čo môžeme preložiť ako zrážka alebo súboj. Deň čo deň sa totiž v našom živote stretávame s konfliktnými situáciami. Mnoho z nás vníma konflikt negatívne.  Aj každá minca má dve strany a to si treba uvedomiť aj pri konflikte. Netreba naň nazerať len z negatívnej stránky. Konflikt alebo spor má aj mnoho pozitívnych prvkov. Prinášajú nám nové nápady a nové prístupy k riešeniu problémov. Rovnako nám konflikt pomáha v objavovaní dôležitých problémov a v neposlednom rade nám poskytuje možnosti na zlepšovanie komunikačných zručností. Je prospešné sa naučiť žiť s konfliktmi a využívať najmä ich pozitívnu stránku.

Konflikty sú aj základom zmeny. Len ten, kto je schopný riešiť konflikty, prispôsobiť sa zmenám, dokáže vo svojom živote mnoho zachrániť. Treba si uvedomiť, že neriešený konflikt prechádza do krízy, ktorá môže mať deštrukčný charakter.

S akými konfliktami sa môžeme stretnúť?

V živote sa stretávame s rôznymi konfliktami. Najčastejšie sú to intrapersonálne konflikty, interpersonálne, skupinové a medziskupinové. Intrapersonálne konflikty sú naše vnútorné, osobné konflikty typu napríklad boja pragmatizmu so svedomím, či pohodlnosti s ambíciami. Interpersonálne konflikty predstavujú spory medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, v ktorých si každý účastník presadzuje svoje záujmy. Skupinové konflikty sa vytvárajú v rámci skupiny a medziskupinové zas prebiehajú medzi dvoma a viacerými skupinami.

Iný pohľad na konflikty nám ponúka psychológia. Z tohto hľadiska poznáme konflikty predstáv. Tento konflikt je založený na podstate rozdielnosti predstáv samého človeka, dvojice alebo skupiny. Konflikt názorov je zas zameraný na hodnoty a individuálne hodnotenie. Konflikt názorov vzniká, ak sa istá skutočnosť vysvetľuje rozdielne a keď zúčastnené osoby majú rozdielne prvotné informácie. Konflikty postojov vznikajú pri strete rozdielnych zámerov a správania v komunikácii. Konflikt záujmov zaraďujeme k najčastejším a najkomplikovanejším sporom. Je orientovaný na výhru a zápolenie a tento spor je následkom nezlučiteľnosti potrieb a záujmov, pričom záujmy sú priamo naviazané na potreby ľudí.

Konflikty môžu mať rôznu podobu a charakter. Podstatné je si uvedomiť, že konflikty boli, sú a budú súčasťou života každého jedinca. Ide o faktor, ktorý prináša do vzťahu nerovnováhu, neistotu a nestabilitu. Dôležitý je však postoj, aký človek záujme pri jeho riešení a eliminovaní jeho možných negatívnych dôsledkov.

1 Comment

Zanechať komentár

Tvoj mail nebude po publikovaní komentára zverejnený.

Zdieľať

Copy Link to Clipboard

Copy