13 dôvodov prečo uprednostniť mediáciu

 1. Riešenie sporov alebo konfliktov prostredníctvom mediácie Vám ušetrí mnoho času.

Kým niektorí čakajú na termín pojednávania zo súdu, Váš spor máte pomocou mediácie už dávno uzavretý. Mediácia začína prakticky oslovením mediátora a celý proces mediácie zahŕňa niekoľko sedení. Strany sa môžu dohodnúť na vyriešení sporu už na prvom stretnutí.

 1. Mediáciou ušetríte peniaze.

Poplatky za mediáciu sú omnoho nižšie ako poplatky pri riešení sporu súdnym konaním. Ďalšou motiváciou na využitie mediácie je vrátenie súdneho poplatku, ak účastníci sporu ukončia konanie schválením súdneho zmieru. Poplatok sa vracia od 30% – 90% v závislosti od etapy súdneho konania.

 1. Účasť na mediácii je dobrovoľná.

Účastníci nie sú nútení k mediácii a nie je na nich vyvíjaný žiaden nátlak. Mediáciu je preto možné ukončiť kedykoľvek počas jej priebehu.

 1. win – win

Súdnym rozhodnutím je jedna strana víťazom a druhá porazeným. Ak dáte možnosť mediácii, ani jedna zo strán nebude porazená. Výstupom je mediačná dohoda, ktorá je výhodná pre obe strany a rovnako uspokojuje záujmy oboch strán. Mediácia pomáha sporiacim stranám počúvať, odhaľovať a rešpektovať odlišné názory a potreby strán v príjemnom prostredí.

 1. Nikto nerozhoduje za Vás, rozhodujete sami o sebe

Mediácia nepožaduje dôkazy. Dôležitá je férovosť, poctivosť a úprimnosť, nakoľko nerozhoduje o nich autorita, ale strany rozhodujú sami o sebe.

 1. Budúcnosť je dôležitejšia ako minulosť

Mediácia je proces, ktorý sa orientuje na budúcnosť. Minulosťou sa zaoberá len pre objasnenie Vášho sporu. Už zajtra sa môžete mať lepšie ako dnes.

 1. Mediácia je flexibilná a promptná.

Vzniknutý spor je možné riešiť prakticky okamžite. Nezdržujú Vás žiadne procesné povinnosti, prieťahy, námietky, či opravné prostriedky. Mediačné stretnutia realizujeme do týždňa v závislosti od Vášho voľného času.

 1. Zmena súperenia na spoluprácu

Mediácia zmení Váš postoj. Počiatočné súperenie strán sa v priebehu procesu zmení na spoluprácu.

 1. Dôvernosť a dôvera sú dôležité

Základom mediácie je dôvera a dôvernosť. Všetky informácie, ktoré počas procesu vyjdú na povrch, sú dôverné a nie je možné ich bez súhlasu strán zverejniť. K úspešnému vyriešeniu Vášho konfliktu je dôvera strán k mediátorovi a dôvera medzi stranami navzájom veľmi podstatná.

 1. Nezávislosť mediátora

Mediátor nikdy nehodnotí účastníkov konania, nemá voči ním žiadne predsudky, nie je zaujatý ani nepodporuje žiadnu zo strán a zostáva počas celého priebehu mediačného procesu nezávislý.

 1. Diskrétnosť je základom mediácie.

Mediátor a účastníci mediačného procesu zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia s mediáciou.

 1. Mediácia pomáha sudcom.

Mnoho sporov už bolo vyriešených mediáciou a tým bolo menej prípadov poslaných na už tak zahltené súdy.

 1. Možné sú i oddelené stretnutia

V prípade, ak spor je veľmi vyhrotený, že strany momentálne nevedia spolu komunikovať, ale chcú spor riešiť mediáciou, je možné sa mediácie zúčastniť na oddelenom stretnutí s každou stranou osobitne.

Zanechať komentár

Tvoj mail nebude po publikovaní komentára zverejnený.

Zdieľať

Copy Link to Clipboard

Copy